USLUGE:

 • identifikacija katastarske čestice
 • identifikacija ZK čestice
 • identifikacija nekretnina
 • obnova međa
 • geodetski projekt kao dio glavnog projekta
 • parcelacija zemljišta
 • iskolčenje novih parcela
 • iskolčenje objekata
 • iskolčenje uzdužnih i poprečnih profila
 • ucrtavanje objekta
 • usklađenje ZK i katastra
 • etažiranje
 • posebni geodetski radovi
 • geodetski snimak
 • snimanje i izrada elaborata podzemnih vodova
 • izrada elaborata za formiranje građevinskih čestica
 • izrada geodetskih podloga za građevine i zahvate u prostoru
 • geodetski nadzor