Sandra Lacković

ovlašteni inženjer geodezije

Klasa: UP/I-936-05/99-01/55
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. kolovoz 1999. godine

Geometar d.o.o.

Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova:

Klasa: UP/I-930-03/13-02/58
URBROJ: 541-06-01/3-14-7
Zagreb, 26.03.2014.