Reference:

• parcelacije po zahtjevu privatnih stranaka
• parcelacije za potrebe Gradskog ureda za izgradnju grada, odjel pripreme građevinskog zemljišta (na pr. dio lokacije Jarun, ul. Oranice, ul. Vrbik, ul. Gračec, kazeta K-4 Vrbani, ul. Frana Kršinića, Vrapčanske putine, ulica Doline, poslovna zona Dugave-Hrelić, pješačka staza Popovec Šašinovečki, nastavak ulice Jarun, Vugrovečka cesta, streljana u Dotršćini, dio Samoborske ceste, Dugoselska ulica, ulica Pile III u Trnju, Kolareva ulica, Dječji vrtić Jarun, OŠ “Novo Brestje” i druge)
• parcelecija INA-POLIMERI sa upisom svih zgrada na lokaciji Žitnjak bb u Zagrebu
• parcelacija na cesti V. Gorica – Viduševac u ukupnoj dužini 5 km za Hrvatske ceste
• geodetsko snimanje za potrebe projektiranja i parcelacija obilaznice oko grada Krka za Hrvatske ceste
• parcelacija na D-205 za prilaznu cestu u Tuheljskim toplicama za rekonstrukciju tri križanja i tri nove prometnice
• geodetsko snimanje parcela, cesta i područja za potrebe projektiranja ( na pr. ul. Jovinovačka i Gospodska, cesta u Popovcu Šašinvečki, cesta u Dubravici, područje kod bolnice “Rebro”, područje bolnice u Zajčevoj ul., područje u blizini Trga športova, Samoborska cesta, Kašinska cesta, Markov trg Jazbina u Zagrebu, buduća obilaznica oko Pregrade, cesta Marinovac – Sv. Ivan Zelina, OŠ u Stankovcima, benzinska stanica u Srbu gornjem i dr.)
• geodetsko snimanje i izrada elaborata za parceliranje ili usklađenje katastra sa zemljišnom knjigom za 33 trafostanicu HEP-a snage iznad 110 kW razmještene sjevernom i srednjom Hrvatskom
• iskolčenja točaka za geoseizmička istraživanja te praćenje klizišta na tunelima Podvugleš i Javorova kosa na budućoj auto cesti Zagreb – Rijeka
• geodetski radovi na 14 trgovačkih centara KAUFLAND u Hrvatskoj
• parcelacija dijela glavnog odvodnog kanala i crpne stanice u Mičevcu za Pročišćač otpadnih voda Grada Zagreba
• geodetski nadzor Pročišćača otpadnih voda Grada Zagreba
• geodetski nadzor Čulinečke ceste južno od Slavonske avenije
• izrada elaborata za katastar podzemnih vodova plinovoda na području općine Sveta Nedelja u dužini od 65 km
• izrada elaborata za katastar podzemnih vodova plinovoda na području općine Stupnik u dužini od 40 km
• iskolčenje trase i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova plinovoda na području Grada Pleternice ukupne dužine 130 km
• izrada elaborata za katastar podzemnih vodova plinovoda za grad Jastrebarsko i općine Krašić, Klinča
• izrada legalizacija u sklopu programa Grada Zagreba o sufinanciranju
• izrada geodetskih projekata (OŠ Jastrebarsko, rekonstrukcija ŠRC Grana – Klaka u Zagrebu, Ekološko-edukacijski centar “Banjkas” u Dalju, izgradnja višeobiteljskih zgrada POS-a u Poreču, Kulturno poslovni centar općine Cestica i druge pravne i fizičke osobe)
• geodetski radovi na izgradnji prilaznih cesta za trgovački centar IKEA
• elaborati parcelacije i usklađenja za vodno dobro
• izrada geodetskih podloga za građevine i zahvate u prostoru za trase novih dalekovoda, projektiranje novih trafo stanica, vodovod i odvodnju sela i Pisarovina ukupne dužine 320 km
• izrada elaborata za katastar podzemnih vodova plinovoda na području NT plinske mreže grada Siska u dužini od 5 km