Geometar d.o.o.

je geodetska firma koja posluje od 1988. god kao obrtnička radnja, a od 1996. god. je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. uloškom br. 1-37354, te je izvršeno povećanje temeljnog kapitala, a sve prema važećim propisima. Tvrtka Geometar d.o.o. ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, potrebne temeljem čl. 59. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine” br. 128/99) od 01. ožujka 2001.g.

Ujedno posjedujemo i uvjerenje Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to geodetsko dokumentiranje nepokretnih kulturnih dobara.

Ne čekajte. Obratite nam se sa povjerenjem.

Naš tim, sa dugogodišnjim iskustvom, u suradnji sa vanjskim suradnicima (odvjetnički i arhitektonski uredi), kvalitetno će riješiti sve probleme vezane uz Vašu nekretninu.